Subsidies

Subsidies in Nederland

Deze informatie is informatief en aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voor actuele regels altijd zelf bij desbetreffende subisidie regeling of organisatie.

CAO Kleinmetaal
Ook de CAO Kleinmetaal (Metaal en Techniek) kent één subsidie regeling. Deze loopt via het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM). Werkgevers kunnen op deze manier investeren in het vakmanschap van de werknemer. Er is een bedrag beschikbaar van € 750,- per persoon per jaar. Cursussen worden voor maximaal 50% vergoed. De bijdrage is voor maximaal 15 medewerkers of voor 30% van de medewerkers van één bedrijf. Meer informatie en actuele bedragen vindt u op de website van OOM: www.oom.nl.

Dit is een waardebon van maximaal € 1.500 (incl. BTW) die je kunt inwisselen voor een cursus, training of opleiding.

FNV Metaal scholingsvoucher

De voucher ter waarde van € 1.500,00 (incl. BTW) is beschikbaar voor medewerkers in de kleinmetaal of grootmetaal. De FNV heeft dit afgesproken in de cao's Metaal & Techniek en Metalektro. Let op: op het moment zijn er alleen nog vouchers voor metaalbewerkers en is nog aan te vragen tot uiterlijk 1 mei 2017. www.fnv.nl 

Subsidie praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. Op 1 januari 2014 trad de regeling in werking. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.
Neem contact op met RVO.nl voor vragen over deze regeling.

Persoonsgebonden aftrek Particulieren
De Belastingdienst heeft speciale aftrekposten waar u onder bepaalde voorwaarden uw studiekosten of andere scholingsuitgaven kunt opvoeren als persoonsgebonden aftrek. Indien u een opleiding of een studie voor uw beroep of toekomstig beroep volgt is het mogelijk om het lesgeld en de kosten voor studieboeken af te trekken. Kijk hier voor meer informatie op de desbetreffende site van de belastingdienst.

Subsidies voor innovatie, technologie en onderzoek
Innovatie brengt vooruitgang en is dus van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Daarom stimuleert de overheid dit via verschillende regelingen. Meer informatie vindt u op de website van KvK.

Europese Subsidies

Het Europese cohesiebeleid, ook wel structuurbeleid genoemd, is gericht op de bevordering van de groei en werkgelegenheid en een evenwichtige ontwikkeling binnen Europa. Voor dit beleid worden de volgende financiële instrumenten ingezet:

  • Cohesiefonds
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  • Europees Sociaal Fonds (ESF)
    Meest efficiënt is om ESF via uw branche-organisatie aan te vragen. OOM vraagt als branche-organisatie ook ESF subsidie aan en distribueert dit onder haar leden.
    Voor meer info kijkt u op www.esfonline.nl